Biopotraviny

Regionální potraviny

Co jsou biopotraviny?

Biopotraviny pocházejí z ekologického zemědělství, takže se při jejich pěstování a výrobě nepoužívají průmyslová hnojiva, jedovaté pesticidy, konzervanty, umělá barviva ani geneticky modifikované organismy. Značka „bio“, zaručuje, že zboží pochází z krajiny, kde zůstalo i místo pro zeleň a přírodu, pro ptáky, motýly či květiny. 

Ekologické zemědělství je reakcí na industrializaci a chemizaci produkce potravin ve 20. století. Jedná se o systém, jehož cílem je pěstovat kvalitní potraviny zachovávající původní nutriční hodnoty surovin a současně nepoškozovat životní prostředí při zemědělské činnosti. Vyznačuje se kladným vztahem a respektem k životnímu prostředí.
Pravidla ekologického zemědělství:

 • Ekologické zemědělství prakticky vylučuje používání pesticidů (s výjimkou malých dávek několika vybraných anorganických látek). Využívá raději přirozené nepřátele škůdců, vhodné střídání či kombinace plodin, odolné odrůdy a podobná opatření. 
 • Nepoužívá ani průmyslová hnojiva. Sází na chlévský hnůj, zaorávání rostlin a další přirozené postupy. 
 • Krávy, prasata, slepice a další zvířata musí mít podmínky, jež odpovídají jejich přirozeným potřebám: možnost pohybu, stáj vystlanou slámou, přirozené krmivo. 
 • Při výrobě biopotravin se nesmí používat umělá aditiva – barviva, konzervanty, aromatické látky, dochucovadla, emulgátory a podobně.

BIO je v souvislosti s potravinami a dalšími zemědělskými produkty označení chráněné zákonem, které zaručuje striktní plnění pravidel vymezených legislativou, která jsou dodržována a kontrolována "od vidlí až po vidličku." Na dodržování těchto pravidel dohlíží stát i EU. Biopotraviny musí splňovat podmínky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dále musí splňovat předpisy EU, které stanovují přesná pravidla ekologického zemědělství - Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Certifikace BIO dává záruku jasného a přesně dohledatelného původu biopotraviny a jejího zpravidla kvalitativně velmi dobrého složení.

Jaké biopotraviny u nás můžete koupit?

Sortiment českých biopotravin je poměrně široký a zahrnuje především následující výrobky: mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, tvaroh atd.), pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, kuřecí, vepřové a hovězí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd. U některých komodit je ale nabídka nedostatečná a nepokrývá poptávku spotřebitelů (např. vejce, ovoce, zelenina). Některé biopotraviny nejsou českými výrobci biopotravin produkovány vůbec a dovážejí se ze zahraničí (např. oleje).

Jak poznáte bioprodukt?

Nejlépe podle ekoznačky - loga – a to je jiné pro ČR a pro EU. Biopotravina musí být také vždy označena kódem kontrolní organizace, která ji certifikovala (ve tvaru např. CZ-BIO-00x) a informací, jestli se jedná o produkci EU či mimo EU.

cz.jpg eu_bioprodukt_200_133.jpg

Logo ČR pro biopotraviny, tzv. „Biozebra“. Označuje potraviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně biopotraviny tuzemského původu). Zaručuje, že výrobek splňuje požadavky tuzemského zákona o ekologickém zemědělství.

Logo EU pro ekologickou produkci, tzv. „Eurolist“. Označuje biopotraviny vyprodukované v Evropské unii, splňující veškeré evropské požadavky.

Proč kupovat biopotraviny?

Nevýhody biopotravin:

Hlavní nevýhodou biopotravin je jejich poměrně vysoká cena. V některých případech je způsobena tím, že jejich produkce vyžaduje daleko vyšší náklady způsobené tím, že si ekozemědělci nemůžou "pomáhat" umělými hnojivy, pesticidy nebo stimulátory růstu, musí používat kvalitní bio ingredience. Třeba obdělávání a pletí bio zeleniny vyžaduje více ruční práce a tak je dražší než zelenina ošetřovaná pesticidy. Nebo třeba biokuřata rostou přirozeně déle, a tak spotřebují více krmiva, které je samo o sobě dražší, navíc jsou jim také dopřány lepší životní podmínky, a takové kuře tedy musí stát o něco více. Většinou by to mělo být ale pouze o několik málo desítek procent, podle daných nákladů a velikosti trhu. Vysoká cena biopotravin je bohužel velmi často uměle navýšena prodejcem či obchodníkem. Někdy je způsobena i nedostatečně velkým trhem některých komodit.

Kde nakupovat biopotraviny?

Regionální potraviny

Co jsou regionální potraviny?

Jak název napovídá, výrobek byl vyroben ve vašem regionu. Produkt i suroviny použité při jejich výrobě pochází z domácí produkce. Rostliny jsou vypěstované a zvířata odchovaná v místním regionu.

Jak poznáte regionální potravinu?

V České republice se nachází desítky regionálních značek sdružených v Asociaci regionálních značek, které mají stejné vizuální označení. http://www.regionalni-znacky.cz. Některé značky stojí i mimo tuto Asociaci, například Tradice Bílých Karpat (www.tradicebk.cz), Tradiční výrobek Slovácka (www.tradicnivyrobek.cz), Pravé valašské (www.pravevalasske.cz) a další.

Jak mohou být regionální potraviny označeny?

Většina regionálních potravin logo nenese. Ale občas se můžete s nějakou značkou setkat. Po rozkliknutí uvidíte ukázku log a regionálních značek, které můžete vidět třeba ve Zlínském kraji.

 • Regionální potravina
  logo_rpzk_1_1.jpg

 • Tradice Bílých Karpat
  medium_tbk-cz_bile_1.png

 • Tradiční výrobek Slovácka
  tradicni-vyrobek-slovacka_0.png

 • Pravé valašské
  prave_valasske_logo_1_0.jpg

 • Haná, regionální produkt
  hana_uzivatel_barev_1_0.jpg

 • Beskydy originální produkt
  beskydy_uzivatel_barev_1_0.jpg

 • Perla Zlínska – vítězové soutěže vyhlašované Zlínským krajem
  perla-zl-1_1_0.jpg

Proč nakupovat regionální potraviny?

čerpáno z: http://hnutiduha.cz/nase-prace/zemedelstvi/temata/mistni-jidlo - zde můžete nalézt další informace.

Kde nakoupit?


Projekt je realizován s finanční podporou MZe

Odměny pro vítěze věnovala
firma ProBio.