Přihlášeno již 24 videí

Soutěžní videa

Hlasujte v divácké soutěži. Podívejte se na videa a dejte lajk těm, která se vám líbí. Můžete hlasovat pro více videí. Lajkovací tlačítko najdete přímo nad videem (nikoliv na youtube).

Upozornění: Stanoviska a infomace prezentované ve videích nejsou stanovisky MZe a nebyly s MZe konzultovány. Jedná se o volnou soutěžní aktivitu žáků a studentů, představení jejich pojetí tématu biopotravin a vyjádření jejich osobního názoru. MZe finančně podpořilo pouze konání soutěže, nezaručuje a nezajišťuje věcnou správnost soutěžních videí.


Projekt je realizován s finanční podporou MZe

Odměny pro vítěze věnovala
firma ProBio.