Video - Bio

Autoři: Karolína Kasíková, Natálie Prečanová, Markéta ÚlehlováKomentář: Pračlověk i naše babičky věděly, co je to bio - ve smyslu "pěstované bez chemie". V současné době značka BIO však prezentuje něco víc - rozsáhlý certifikační systém, který zaručuje striktní plnění pravidel vymezených legislativou. Ta jsou dodržována a kontrolována "od vidlí až po vidličku." Na dodržování těchto pravidel dohlíží stát i EU. Biopotraviny musí splňovat podmínky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dále musí splňovat předpisy EU, které stanovují přesná pravidla ekologického zemědělství - Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Certifikace BIO dává záruku jasného a přesně dohledatelného původu biopotraviny a jejího zpravidla kvalitativně velmi dobrého složení.

Upozornění: Stanoviska a infomace prezentované ve videích nejsou stanovisky MZe a nebyly s MZe konzultovány. Jedná se o volnou soutěžní aktivitu žáků a studentů, představení jejich pojetí tématu biopotravin a vyjádření jejich osobního názoru. MZe finančně podpořilo pouze konání soutěže, nezaručuje a nezajišťuje věcnou správnost soutěžních videí.


Projekt je realizován s finanční podporou MZe

Odměny pro vítěze věnovala
firma ProBio.