Video - Bio pro lepší život

Autoři: Jiří HábaKomentář: Prezentované logo, tzv. "biozebra", označuje biopotraviny, které byly kontrolovány v ČR. Zaručuje, že výrobek splňuje požadavky tuzemského zákona o ekologickém zemědělství. Kromě toho musí být biopotraviny vyprodukované v EU označeny také logem EU, tzv. "eurolistem", který zaručuje, že biopotravina splňuje veškeré evropské požadavky. Biopotravina musí být také vždy označena kódem kontrolní organizace, která ji certifikovala (ve tvaru např. CZ-BIO-00x) a informací, jestli se jedná o produkci EU či mimo EU.

Upozornění: Stanoviska a infomace prezentované ve videích nejsou stanovisky MZe a nebyly s MZe konzultovány. Jedná se o volnou soutěžní aktivitu žáků a studentů, představení jejich pojetí tématu biopotravin a vyjádření jejich osobního názoru. MZe finančně podpořilo pouze konání soutěže, nezaručuje a nezajišťuje věcnou správnost soutěžních videí.


Projekt je realizován s finanční podporou MZe

Odměny pro vítěze věnovala
firma ProBio.