Video - Naše Bio

Autoři: Barbora Hrušková, Tereza Palátová,Komentář: Zdravá strava nemusí být vždy BIO a ani zelenina vypěstovaná na zahrádce není BIO, i když ji vypěstujeme bez chemie. Získání značky BIO je podmíněno nejenom dodržením přesně daných pravidel při pěstování (která jsou určena zákony ČR i EU), ale zahrnuje také certifikační proces a pravidelnou kontrolu. Certifikace BIO dává záruku jasného a přesně dohledatelného původu biopotraviny a jejího zpravidla kvalitativně velmi dobrého složení.

Upozornění: Stanoviska a infomace prezentované ve videích nejsou stanovisky MZe a nebyly s MZe konzultovány. Jedná se o volnou soutěžní aktivitu žáků a studentů, představení jejich pojetí tématu biopotravin a vyjádření jejich osobního názoru. MZe finančně podpořilo pouze konání soutěže, nezaručuje a nezajišťuje věcnou správnost soutěžních videí.


Projekt je realizován s finanční podporou MZe

Odměny pro vítěze věnovala
firma ProBio.